fbpx

Diagnozy i szkolenia specjalistyczne

Home / Diagnozy i szkolenia specjalistyczne

Uzdolnienia uczniów - diagnoza i rozwój 

Szkolenie dotyczy identyfikacji uzdolnień uczniów z klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych. Bazę teoretyczną stanowi koncepcja uzdolnień wielorakich Howarda Gardnera. Uczestnicy zdobywają wiedzę o specyfice uzdolnień i funkcjonowania dzieci zdolnych w środowisku szkolnym oraz praktyczne umiejętności korzystania z Testu Uzdolnień Wielorakich. W trakcie warsztatu każdy z uczestników ćwiczy korzystanie z Testu oraz interpretację profilów uzdolnień uczniów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na sprawne korzystanie z testu do identyfikowania uczniów zdolnych w środowisku szkolnym, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. 

Diagnoza zapotrzebowania na działanie wychowawcze i profilaktyczne 

Prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole wymaga właściwego rozpoznania zapotrzebowania w gronie uczniów, rodziców i pracowników szkoły. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają kolejne kroki prowadzenia diagnozy – od identyfikacji problemu i jego znaczenia, przez określenie wskaźników i sposobów zdobywania informacji po ich interpretację i zalecenia do działań. Warsztat prowadzony jest w oparciu o praktyczne przykłady oraz z wykorzystaniem gotowych narzędzi diagnostycznych. Szkolenie jest odpowiedzią na wymagania prawne, które nakładają na szkołę obowiązek diagnozowania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne oraz diagnozę w ewaluacji. 

Ewaluacja szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych 

Szkolenie zawiera podstawowe wskazania jak prowadzić ewaluację w szkole, zwłaszcza ewaluację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. W ramach szkolenia uczestnicy mają okazję dokonać formalnej oceny swojego programu, a następnie zdobywają informacje jak przeprowadzić krok po kroku jego ewaluację. W ramach poruszanych treści uczestnicy dowiedzą się czym jest ewaluacja, jakie są jej rodzaje i standardy dobrej ewaluacji. Zdobyta wiedza ma umożliwić podjęcie decyzji o zastosowaniu rodzaju ewaluacji do potrzeb danego programu, a następnie przeprowadzenie ewaluacji w szkole krok po kroku. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają niezbędne materiały do prowadzenia ewaluacji w szkole. 

Budowanie i doskonalenie szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych 

W trakcie szkolenia uczestnicy będą budować lub doskonalić już obecny w szkole program wychowawczo-profilaktycznych. Poznają i poddadzą analizie kolejne kroki przygotowywania programów. Podstawą do konstrukcji programów mogą być obecnie obowiązujące w szkole materiały lub wyniki z diagnoz i corocznych ewaluacji. Uczestnicy poznają dobre praktyki i praktyczne sposoby podnoszące jakość programów i ich realizacji. 

Szkolenie nauczycieli przedmiotowych z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych 

Jednym z zadań nauczycieli jest prowadzenie, równolegle do dydaktyki, działań wychowawczych i profilaktycznych. Działania te powinny być spójne z zapisami obowiązującego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają metody i formy wprowadzania w zagadnienia nauczanych przedmiotów treści o charakterze profilaktycznym, a włączonych w podstawę programową swojego przedmiotuWypracują rozwiązania, które będą bazować na własnym warsztacie pracy a jednocześnie pozwolą na równoległą profilaktykę zachowań problemowych bez odstępowania od założonych celów lekcji. 

Szkolenie dla wychowawców klas z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych w trakcie zajęć wychowawczych 

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników praktycznych rozwiązań pozwalających na realizację w trakcie godzin wychowawczych założeń programów wychowawczo-profilaktycznych. Uczestnicy poznają te obszary zagadnień, które są szczególnie istotne w relacji wychowawca-klasa, poznają zasady przekształcania celów wychowawczo-profilaktycznych na konkretne zadania i ćwiczenia oraz sposoby interwencji w sytuacjach trudnych. Szkolenie ma zadanie przygotowanie wychowawców do spełnienia zobowiązań prawnych dotyczących profilaktyki, a zapisanych w Ustawie Oświatowej.