fbpx

Projekt 1.3 – ogłoszenia

Home / Projekt 1.3 – ogłoszenia
Projekt 1.2 – Technologia Augmented Reality w edukacji
Projekt 1.3 – Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „EDUKACJA 3.0”

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia
do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0

4 sierpnia 2017

Informujemy że w dniu 4 sierpnia 2017 roku rozstrzygniete zostało postępowanie na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postepowaniu.

Dokumenty do pobrania:

– Ogłoszenie wyników postępowania. (Wersja PDF)

3 lipca 2017

Informujemy że w związku realizacją projektu “Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego  EDUKACJA 3.0” ogłaszamy zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia są dostawy aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Przedmiot zamówienia składa się z dziewięciu niezależnych części.

Dokumenty do pobrania (wersja z dn. 03.07.2017):

– Zapytanie ofertowe z dnia 3 lipca 2017. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt informatyczny. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1C – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pomoce edukacyjne. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1D – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – meble. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1E – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt multimedialny. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1F – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt do prototypowania. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1G – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – urządzenia do eyetrackingu. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1H – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt sieciowy. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1I – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – urządzenia biurowe. (Wersja PDF)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 – Formularz ofertowy. (Wersja PDFWersja edytowalna DOCX)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków. (Wersja PDFWersja edytowalna DOCX)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 4 – Oświadczenie o powiązaniach. (Wersja PDFWersja edytowalna DOCX)

– Załącznik do zapytania ofertowego nr 5 – Wzór umowy. (Wersja PDF)