fbpx

Projekt 1.3

Home / Projekt 1.3
Projekt 1.2 – Technologia Augmented Reality w edukacji
Projekt 1.3 – Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „EDUKACJA 3.0”

TYTUŁ PROJEKTU:

Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „EDUKACJA 3.0”

CEL PROJEKTU:

Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „EDUKACJA 3.0”, zajmującego się badaniami nowych technologii w edukacji.

BENEFICJENT:

Grupa Edukacja 3.0 Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 148 544, 70 zł

DOFINANSOWANIE UE:

803 980, 89 zł

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Realizacja projektu obejmuje utworzenie Ośrodka Badawczo- Rozwojowego “Edukacja 3.0”. Planowane jest wyposażenie ośrodka w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań, w tym zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego o bardzo wysokiej jakości. Infrastruktura badawczo-rozwojowa zorganizowana będzie w obrębie sześciu pracowni technologicznych:

1. Mixed reality- służyć będzie do badań związanych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR – Virtual Reality) i rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmented Reality) lub ich połączeniu (Mixed Reality) w procesie nauczania.

2. Prototypowania wyposażona będzie w  infrastrukturę pozwalającą na projektowanie i prototypowanie pomocy edukacyjnych, w tym zestawów typu “Do It Yourself (DIY)”, a następnie badaniu ich pod kątem edukacyjnym.

3. Multimodalna służyć będzie do badań użytkowników (uczniów) za pomocą narzędzi elektronicznych wykorzystujących dźwięk, kolor, tekst, obraz itp. Integracja audiowizualnych środków przekazu oddziaływujących jednocześnie na zmysły pozwoli na analizę wpływu złożonych przekazów na ucznia.

4. STEM – badania pozwolą nabyć wiedzę o skuteczności pomocy edukacyjnych do przedmiotów STEM, określić jakie właściwości i cechy sprawdzają się w zastosowaniach edukacyjnych, co pozwoli na opracowanie know-how tworzenia tych pomocy.

5. Eyetrackingu – wyposażona będzie w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań eyetarckingowych włącznie z badaniem nowych technologi.

6. Multimedialna pracownia mobilna – pozwoli m.in. na testowanie i tworzenie pomocy edukacyjnych które nie są uzależnione od stałej infrastruktury sieciowej.

Projekt zakłada również współpracę sprzętową pomiędzy obszarami badań co znacząco zwiększy potencjał i możliwości prowadzonych badań. Infrastruktura współdzielona pozwoli na współpracę w ramach nowoczesnych usług sieciowych, wymianę i zbieranie danych z eksperymentów i badań. Wdrażane w ramach realizacji projektu działania wymagają podjęcia współpracy z jednostkami naukowymi.