fbpx

Projekt 1.2

Home / Projekt 1.2
Projekt 1.2 – Technologia Augmented Reality w edukacji
Projekt 1.3 – Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „EDUKACJA 3.0”

TYTUŁ PROJEKTU:

Technologia Augmented Reality w edukacji

CEL PROJEKTU:

Celem projektu badawczego jest przeprowadzenie badań technologicznych i edukacyjnych prototypów produktów edukacyjnych wykorzystujących technologię rzeczywistości rozszerzonej.

BENEFICJENT:

Grupa Edukacja 3.0 Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 483 373, 54

DOFINANSOWANIE UE:

1 829 038, 42

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W wyniku przeprowadzenych badań technologicznych i edukacyjnych powstaną produkty edukacyjne, które stanowić będą składowe kompleksowego systemu edukacyjnego zgodnego z polską podstawą programową kształcenia ogólnego. System będzie można wykorzystać zarówno w kształceniu szkolnym, jak także pozaszkolnym i nieformalnym. Zespół badawczy stawia przed sobą dwa główne cele:

1. Stworzenie prototypu systemu edukacyjnego opartego na rozszerzonej rzeczywistości, przetestowanie go i przygotowanie go do wprowadzenia na rynek.

2. Zbadanie możliwości i skuteczności wykorzystania technologii rzeczywistości rozszerzonej w edukacji – wskazanie optymalnych, wspierających proces nauki, sposobów użycia aplikacji w narzędziach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Projektowane rozwiązanie technologiczne zakłada stworzenie systemu, który umożliwi przetwarzanie obiektów w przestrzeni, skanowanie na płaszczyźnie, kart i różnorodnych znaczników, a także stron podręczników. Podczas badań technologicznych i edukacyjnych zostanie opracowany optymalny produkt pod względem cech funkcjonalnych (parametrów technicznych), takich jak: wymiarów geometrycznych, właściwości fizycznych, technicznych parametrów działania (np. wydajności), tak by odpowiadał potrzebom klientów i korzystał z najnowszych rozwiązań technologicznych/technicznych, np. (najlepszego środowiska programistycznego do tworzenia AR).