fbpx

Materiały edukacyjne i wdrożenia

Home / Materiały edukacyjne i wdrożenia

Recenzja materiałów edukacyjnych

System recenzji materiałów i opracowań dydaktycznych ma na celu dążenie do jak największej ich jakości i przydatności w edukacji. Scenariusze i zajęcia realizowane przez zespół naszych edukatorów, podlegają systemowi wewnętrznej recenzji i certyfikacji. Obszarem recenzji jest m.in. sposób formułowania celów, dostosowanie zadań do celu, adekwatność zajęć do specyfiki funkcjonowania danej grupy odbiorców. Zapraszamy również do skorzystania z systemu recenzji w celu oceny własnych, autorskich pomysłów lub opracowań szkolnych zajęć. Zespół recenzentów obejmuje edukatorów z wieloletnim doświadczeniem oraz specjalistów z obszaru psychologii i pedagogiki.

Scenariusze zajęć

Realizując tysiące godzin zajęć, budujemy obszerną bibliotekę scenariuszy, pomysłów, metod i form pracy z odbiorcami w różnym wieku i z różnych środowisk. Zapraszamy do zgłaszania własnych projektów i tematyki zajęć wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych. Oferujemy usługę przygotowania zajęć od tematu do pełnego scenariusza opisującego przedmiot pracy, kolejne etapy zajęć i formy.

Wdrażanie aplikacji do pracy zespołowej

Usługi chmurowe w szkole – konsultacje w zakresie wyboru odpowiedniego dostawcy rozwiązań chmurowych, np. Microsoft dla Edukacji , Google G Suite dla Szkół i Uczelni pod kątem potrzeb danej szkoły (przechowywanie i bezpieczeństwo danych, komunikacja na linii dyrekcja-nauczyciele-uczniowie-rodzice, wykorzystanie pakietu biurowego itp.), cykliczne szkolenia w zakresie pracy z usługami chmurowymi w szkole, monitoring procesu wdrażania.

Wdrażanie urządzeń interaktywnych i pomocy edukacyjnych

Projektory multimedialne,  tablice i monitory interaktywne – pomoc w wyborze dostawcy (produkt oraz usługa montażu) urządzeń, szkolenia kadry w zakresie obsługi, konsultacje w zakresie wykorzystania (integracji?) zakupionych wcześniej urządzeń różnych producentów i modeli, praktyczne wskazówki dotyczące pracy dydaktycznej z wykorzystaniem urządzeń.