fbpx

Mała Akademia Robotyki

Home / Mała Akademia Robotyki

Rozwijające warsztaty prowadzone przez doświadczonych edukatorów, które mają za zadanie wspomagać rozwój małej i dużej motoryki, kładą nacisk na umiejętności współpracy. Motywem przewodnim każdych zajęć jest technologia i rozwinięcie umiejętności cyfrowych. Nasze narzędzia pracy to tablety, klocki Lego i roboty edukacyjne. 

 Zajęcia prowadzimy w placówkach przedszkolnych w grupach do 25 osób. 

 1. NIESAMOWITY ŚWIAT ROBOTÓW

  Spotkanie ze światem robotów edukacyjnych. Zdobywanie informacji nt. nowych technologii, robotyki, zastosowania ich w życiu codziennym, edukacji, rozrywce. Bezpieczne korzystanie z wysokich technologii, kształtowanie umiejętności współpracy i czekania na swoją kolej. Dzieci podczas zajęć poznają i bawią się kilkoma rodzajami robotów edukacyjnych, m. in. Photon, Wonder Dash, Vortex, LoFi, Ollie, LEGO Education Mindstorms, Ozobot.

 2. PHOTON

 • „Poznajemy Photona” – wprowadzenie robota edukacyjnego Photon jako środek dydaktyczny wdrażający do nauki programowania (stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, orientowanie się w schemacie ciała – lewa, prawa strona, bezpieczne korzystanie z technologii, ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej i panowania nad nieprzyjemnymi emocjami)
 • „Nasi milusińscy” – utrwalenie informacji o domowych czworonogach z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, bezpieczne korzystanie z wysokich technologii, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • „Mam prawa” – stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznania praw przez dzieci z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon. Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, uważne słuchanie muzyki, zachęcanie do przyjaznych gestów wobec kolegów, wdrażanie do opisywania swoich preferencji.
 • „Cztery kąty – Photon piąty” – kolorowe kwadraty i prostokąty w roli głównej. Ćwiczenie małej motoryki, rozpoznawanie, nazywanie i rysowanie kształtów. Wdrażanie do programowania. Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach podczas zabawy z robotem edukacyjnym.
 • „Matematyczna podróż” – zajęcia z robotem edukacyjnym kształtujące umiejętności matematyczne: rozpoznawanie graficznego zapisu liczb, wykonywanie prostych działań na materiale konkretnym i symbolicznym, oraz wdrażające do programowania i logicznego myślenia.

3. WONDER DASH

 • „Roboty do EKO-roboty” – Zajęcia o segregowaniu odpadów. Kształtowania właściwych postaw proekologicznych. Wzmacnianie koordynacji ręka-oko, ćwiczenie umiejętności współpracy, bezpieczne korzystanie z nowych technologii.
 • „Pomocnicy Świętego Mikołaja” – Roztargniony Mikołaj gubi prezenty, dzieci wspólnie z robotami pomagają w ich porządkowaniu. Nabywanie i utrwalanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wielkości, układania rytmów, współpracy w grupie.

 4. OZOBOT

 • „Symbole narodowe” – poznajemy i utrwalamy wiadomości n.t. symboli narodowych. Umiejętność uważnego słuchania, globalnego czytania, ćwiczenie małej motoryki, koordynacji oko-ręka, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji, wdrażanie do programowania.
 • „Miasteczko Ozobotów” – rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie w odróżnianiu elementów świata fikcji od rzeczywistości, kształtowanie umiejętności współpracy  w grupie, ćwiczenie małej motoryki – wykorzystanie pomocy dydaktycznych  z materiału naturalnego: drewniane puzzle.