fbpx

Grzegorz Kata

Home / Grzegorz Kata

Grzegorz Kata

Kierownik ds. Badań Grupy Edukacja 3.0

O sobie

Psycholog, badacz i praktyk, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Doświadczenie badawcze i praktyczne nabywam w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji i psychoprofilaktyki. W obszarze moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim nowoczesne technologie jako forma wsparcia w uczeniu się i rozwijaniu skuteczności w różnych rolach zawodowych, uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży, działalność prospołeczna uczniów i dorosłych.

Dotychczasowa praktyka psychologiczna to przede wszystkim prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i wychowawców z zakresu wychowania i psychoprofilaktyki, udzielanie pomocy psychologicznej młodzieży i rodzinom, prowadzenie grup terapeutyczno-rozwojowych dla uczniów.

Odpowiadam za koncepcję, działanie i rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0”.

 

Czym się zajmuję w Edukacji 3.0?

  • Koordynuję prace badawcze i rozwojowe Ośrodka dotyczące przede wszystkim nowych technologii w edukacji i ich znaczenia dla funkcjonowania uczniów i użytkowników.
  • Prowadzę szkolenia z zakresu wychowania i profilaktyki oraz kompetencji cyfrowych.
  • Opiekuję się infrastrukturą badawczą Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0”.

Obszary, w których się specjalizuję:

  • Psychologia stosowana w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT w edukacji i funkcjonowaniu poznawczym człowieka, w różnych aspektach jego działania.
  • Wychowanie i profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży, diagnoza do szkolnych programów, wolontariatu młodzieżowego, programów rówieśniczych.
  • Badania eye-trackingowe i funkcji poznawczych w oparciu o testy komputerowe.
  • Metody statystycznej analizy danych.
  • Pomoc psychologiczna indywidualna i grupy rozwojowo-terapeutyczne.
  • Diagnoza i rozwój uzdolnień młodzieży.