fbpx

Warsztaty z druku 3D i modelowania

Home / Warsztaty z druku 3D i modelowania

Warsztaty z nowoczesnego prototypowania i fabrykacji 3D, podczas których uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami design thinking, historii prototypowania oraz nauczą się modelowania w podstawowych programach do wizualizacji przestrzennej np. Tinkercad, programach typu slicer, programach do skanownia 3D. Ponadto poznają budowę drukarek 3D oraz w sposób praktyczny wykorzystają naby wiedzę na temat technologii druku 3D.