fbpx

Badania i diagnoza dla firm

Home / Badania i diagnoza dla firm

Diagnozy środowisk pracowniczych

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników wymaga właściwej diagnozy potrzeb osób i cech danego środowiska. Wyniki diagnozy pozwalają następnie dopasować ofertę szkoleniową do odbiorców. Zwiększa to jakość i skuteczność warsztatów, wykładów czy treningów. Oferujemy możliwość przeprowadzenia dowolnego etapu lub całości diagnozy. Obejmuje to etap określania przedmiotu diagnozy, wybór właściwych narzędzi (ankiet, kwestionariuszy), realizację badania, analizy wyników, opis wyników, wnioski i rekomendacje.

Środowisko VR

Zanurzenie w wirtualną rzeczywistość przynosi większości użytkowników nowe doświadczenia. Jest źródłem przeżyć i obserwacji wysoce zbliżonych do tych z realnego otoczenia. Środowisko VR umożliwia konstruowanie przestrzeni trudnych lub zbyt kosztownych do zaaranżowania w rzeczywistości – projekty wnętrz, szlaków komunikacyjnych, przedmiotów, sytuacje społeczne, środowiska pracy, przestrzenie treningowe i in. Dzięki połączeniu technologii VR i eyetrackingu jesteśmy w stanie badać sposób zachowania, interakcję i uwagę osoby w dowolnych, wirtualnych sytuacjach. Daje to możliwości prowadzenia w nowatorski sposób treningów, szkoleń, psychoedukacji czy terapii. Badamy zachowanie użytkowników VR i skuteczność metody.

Marketing i UX

Natłok informacji, które każda osoba odbiera w sposób ciągły z otoczenia wymaga, aby treści marketingowe były odpowiednio rozplanowane i zaprojektowane. Dzięki temu rośnie szansa, że klienci odbiorą je w pożądany sposób. Dotyczy to reklam, stron internetowych, aplikacji czy wyglądu oraz rozmieszczania produktów w przestrzeni. Podobne znaczenie ma sposób konstrukcji aplikacji, urządzeń i stron internetowych, aby te przynosiły użytkownikom możliwość skutecznego osiągania założonych celów. Ośrodek prowadzi badania w obszarze marketingu i user experience z wykorzystaniem metod kwestionariuszowych on-line oraz technologii eye-trackingowych.

Konstruowanie ankiet i narzędzi

Zbieranie informacji o środowisku szkolnym, uczniach lub pracownikach niejednokrotnie wymaga dostosowania narzędzi badawczych do specyficznego celu diagnozy lub badania. Oferujemy możliwość konstrukcji narzędzi stosownie do zaplanowanych obszarów i z możliwością obsługi badania on-line.

Analizy statystyczne

Zebranie danych z ankiet, narzędzi i procesu diagnozy to często dopiero początek drogi do uzyskania pełnej charakterystyki osób lub środowiska czy odpowiedzi na postawione pytania. Uporządkowanie danych i wyciągnięcie z nich wartościowych informacji to etapy konieczne w sporządzaniu raportów i opisów. Oferujemy obsługę w zakresie analizy danych – opisu statystycznego, wnioskowania i modelowania.