fbpx

Badania i diagnoza dla edukacji

Home / Badania i diagnoza dla edukacji

Technologia w edukacji

Współczesny rozwój technologiczny oferuje dostęp do szeregu pomocy edukacyjnych wspierających proces uczenia się, zapamiętywania i nauczania. Prowadzimy systematyczne badania, których celem jest sprawdzenie skuteczności i możliwości efektywnego wykorzystana technologii w edukacji. Oferujemy możliwość sprawdzenia w procesie postępowania badawczego, czy takie pomoce jak aplikacje oparte o VR lub AR, narzędzia on-line, aplikacje mobilne, pomagają uczniom w podnoszeniu kompetencji. Dążymy do wprowadzenia do środowisk szkolnych sprawdzonych technik i metod nowoczesnego nauczania.

Diagnozy środowisk szkolnych i pracowniczych

Przeprowadzenie szkolnych działań wychowawczo-profilaktycznych lub szkoleń dla pracowników wymaga właściwej diagnozy potrzeb osób i cech danego środowiska. Wyniki diagnozy pozwalają następnie dopasować ofertę wychowawczo-profilaktyczną i szkoleniową do odbiorców. Zwiększa to jakość i skuteczność warsztatów, wykładów czy treningów. Oferujemy możliwość przeprowadzenia dowolnego etapu lub całości diagnozy. Obejmuje to etap określania przedmiotu diagnozy, wybór właściwych narzędzi (ankiet, kwestionariuszy), realizację badania, analizy wyników, opis wyników, wnioski i rekomendacje.

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

Jednym z zadań nakładanych na szkoły przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest systematyczne ewaluowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  W ramach tej usługi proponujemy ocenę formatywną i sumatywną skuteczności programu. Pierwszym etapem jest ocena poprawności konstrukcyjnej formalno-merytorycznej programu. Drugim, wybór rodzaju ewaluacji, opracowanie wskaźników pomiaru, dobór narzędzi i realizacja procedury ewaluacyjnej. Ostatecznym produktem będzie przygotowanie raportu przedstawiającego wyniki diagnozy i rekomendacje co do dalszej realizacji programu.

Konsultacje merytoryczne dotyczące konstruowania i ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

Wiele środowisk szkolnych jest przeszkolonych w zakresie budowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, ale potrzebuje upewnienia się czy działania prowadzone w zakresie programu wychowawczo-profilaktycznego są poprawne. Wobec powyższego, oferujemy merytoryczną konsultację poszczególnych etapów budowania i ewaluacji programów. W ramach tej usługi zapoznajemy się z materiałem, proponujemy spotkanie konsultacyjne i przedstawienie kierunków udoskonalenia przygotowanych produktów.

Pomoce edukacyjne

Podobnie jak w badaniach marketingowych, sposób ułożenia i projekt treści, wiąże się ze sposobem ich odbioru, rejestracji i zapamiętywania. W przypadku pomocy i przestrzeni edukacyjnych – podręczniki, instrukcje, opisy, sale lekcyjne, przedmioty – istotne znaczenie ma to, czy treści edukacyjne są zaprezentowane w sposób sprzyjający zapamiętywaniu, czy też może pewne elementy przestrzeni lub danego przedmiotu rozpraszają uczniów. Ośrodek prowadzi badania zmierzające do sprawdzania jakości opracowań pomocy i aranżacji przestrzeni edukacyjnych.

Środowisko VR

Zanurzenie w wirtualną rzeczywistość przynosi większości użytkowników nowe doświadczenia. Jest źródłem przeżyć i obserwacji wysoce zbliżonych do tych z realnego otoczenia. Środowisko VR umożliwia konstruowanie przestrzeni trudnych lub zbyt kosztownych do zaaranżowania w rzeczywistości – projekty wnętrz, szlaków komunikacyjnych, przedmiotów, sytuacje społeczne, środowiska pracy, przestrzenie treningowe i in. Dzięki połączeniu technologii VR i eyetrackingu jesteśmy w stanie badać sposób zachowania, interakcję i uwagę osoby w dowolnych, wirtualnych sytuacjach. Daje to możliwości prowadzenia w nowatorski sposób treningów, szkoleń, psychoedukacji czy terapii. Badamy zachowanie użytkowników VR i skuteczność metody.

Konstruowanie ankiet i narzędzi

Zbieranie informacji o środowisku szkolnym, uczniach lub pracownikach niejednokrotnie wymaga dostosowania narzędzi badawczych do specyficznego celu diagnozy lub badania. Oferujemy możliwość konstrukcji narzędzi stosownie do zaplanowanych obszarów i z możliwością obsługi badania on-line.

Analizy statystyczne

Zebranie danych z ankiet, narzędzi i procesu diagnozy to często dopiero początek drogi do uzyskania pełnej charakterystyki osób lub środowiska czy odpowiedzi na postawione pytania. Uporządkowanie danych i wyciągnięcie z nich wartościowych informacji to etapy konieczne w sporządzaniu raportów i opisów. Oferujemy obsługę w zakresie analizy danych – opisu statystycznego, wnioskowania i modelowania.